adw. Mieszkalski Radosław

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenia zawodowego nabierał we współpracy z wrocławskimi kancelariami adwokackimi od 2011 roku. Do zakresu jego obowiązków należała obsługa klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców, w tym reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Występował w charakterze pełnomocnika przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa odszkodowań skutecznie prowadząc postępowania sądowe (w tym dot. problematyki błędu medycznego).

W procesach karnych występuje w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na terenie całego kraju. Pełnił funkcję kuratora procesowego.

Reprezentował strony w postępowaniach dot. błędu medycznego przed Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat w: Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Mieszkalski (listopad 2015 – obecnie)

  • obsługa prawna przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, karnego, wykroczeń oraz prawa sportowego;
  • pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego, prawa medycznego;
  • sporządzanie i opiniowanie umów;
  • negocjacje i mediacje przedsądowe;
  • reprezentowanie klientów przed sądami, organami administracyjnymi, organami ścigania oraz innymi podmiotami;

Aplikant adwokacki: w Kancelaria Adwokacka Krej & Krej we Wrocławiu listopad 2011 – grudzień 2014

  • obsługa prawna przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, karnego, wykroczeń, medycznego oraz prawa sportowego;
  • pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego, prawa medycznego;
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • negocjacje i mediacje przedsądowe,
  • reprezentowanie klientów przed sądami, organami administracyjnymi, organami ścigania oraz innymi podmiotami, Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu 2013 – 2014
Telefon: 668673842
E-mail:
WWW: http://www.wm-adwokaci.pl
LinkedIn: link

ADRES KANCELARII

ul. Tuwima 5/5, 48-100 Głubczyce
http://slmadwokaci.pl